?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> q博会|张维为:对全球化“趋利避害”是一条中国经?/title> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="box"> <div class="logo"> <a href="/main.htm"> <img src="/_upload/tpl/00/5c/92/template92/images/logo.png"/></a> </div> <div class="menu"> <div class="menu_left"> <div frag="面板10"> <div frag="H口10"> <div id="wp_nav_w10"> <ul class="wp_nav" data-nav-config="{drop_v: 'down', drop_w: 'right', dir: 'y', opacity_main: '1', opacity_sub: '0.8', dWidth: '0'}"> <li class="nav-item i1 "> <a href="/411/list.htm" title="概况" target="_self"><span class="item-name">概况</span></a><i class="mark"></i> </li> <li class="nav-item i2 "> <a href="/412/list.htm" title="新闻" target="_self"><span class="item-name">新闻</span></a><i class="mark"></i> </li> <li class="nav-item i3 "> <a href="/413/list.htm" title="观点" target="_self"><span class="item-name">观点</span></a><i class="mark"></i> </li> <li class="nav-item i4 "> <a href="/414/list.htm" title="U研" target="_self"><span class="item-name">U研</span></a><i class="mark"></i> </li> <li class="nav-item i5 "> <a href="/415/list.htm" title="教学" target="_self"><span class="item-name">教学</span></a><i class="mark"></i> </li> <li class="nav-item i6 "> <a href="/zp/list.htm" title="视频" target="_self"><span class="item-name">视频</span></a><i class="mark"></i> </li> <li class="nav-item i7 "> <a href="/rczp/list.htm" title="招生招聘" target="_self"><span class="item-name">招生招聘</span></a><i class="mark"></i> </li> </ul> </div> </div> <div frag="H口116"> </div> </div> </div> <div class="menu_right"> <!--<input class="ss_tt" name="ss" type="text" value="输入搜烦文字..." /><input name="" type="image" src="/_upload/tpl/00/5c/92/template92/images/sstt.png" />--> <div frag="面板11"> <div frag="H口119"> <form method="POST" action="/_web/search/doSearch.do?locale=zh_CN&request_locale=zh_CN&_p=YXM9MjMmdD05MiZkPTI1MSZwPTMmZj0zNDEmYT0wJm09U04mfGJubkNvbHVtblZpcnR1YWxOYW1lPTM0MSY_" target="_blank" onsubmit="if ($('#keyword').val() === '误入关键字') { $('#keyword').val(''); }"> <div class="wp_search"> <table> <tr> <td height="25px"> <input id="keyword" name="keyword" style="width: 150px" class="keyword" type="text" value="误入关键字" onfocus="if (this.value === '误入关键字') { this.value = ''; }" onblur="if (this.value === '') { this.value = '误入关键字'; }" /> </td> <td> <input name="btnsearch" class="search" type="submit" value=""/> </td> </tr> </table> </div> </form> </div> <div frag="H口11"> </div> <div frag="H口117"> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="banny"> <img src="/_upload/tpl/00/5c/92/template92/images/banner1.jpg" height="230" width="1000"/> </div> <div class="con_ny"> <!--<div class="leftny"><div class="leftlist"><div class="lmlist"><ul><li><a href="javascript:void(0)">二栏目</a></li><li><a href="javascript:void(0)">二栏目</a><ul class="sanjilm"><li><a href="javascript:void(0)">三栏目</a></li><li><a href="javascript:void(0)">三栏目</a></li></ul></li><li><a href="javascript:void(0)">二栏目</a></li><li><a href="javascript:void(0)">二栏目</a></li><div class="clear"></div></ul></div></div></div><div class="rightny"><div class="cnytit">当前位置Q?二栏目</div><div class="con_nr"><p>标准展位配置</p><p>每一个标准展位均配置三面围板、公怸英文楣板Q两个射灯、一张咨询台、两把椅子及展位内满铺地毯?I地U用不包括标准展位内各有兌备及家具?所有{角展位均加收10%费用</p><p>标准展位配置</p><p>每一个标准展位均配置三面围板、公怸英文楣板Q两个射灯、一张咨询台、两把椅子及展位内满铺地毯?I地U用不包括标准展位内各有兌备及家具?所有{角展位均加收10%费用</p></div></div>--> <table cellspacing="0" cellpadding="0" bgcolor="#ffffff" height="400" border="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td valign="top" width="99"></td> <td valign="top"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td class="biaoti3" align="center" height="52"> <div frag="面板110"> <div class="biaoti3" style="color:black;font-size:15px;font-weight:bold;" frag="H口110" portletmode="articleAttri"> q博会|张维为:对全球化“趋利避害”是一条中国经? </div> </div> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#cccccc" height="1"></td> </tr> </tbody> </table> <table class="border2" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td align="center" height="31"> 发布? <span frag="面板112"><span frag="H口112" portletmode="articleAttri"><span class='Article_Publisher'>王鑫z?/span></span>   发布旉:<span frag="面板113"><span frag="H口113" portletmode="articleAttri">2019-11-26</span></span></span>   览ơ数:<span frag="面板114"><span frag="H口114" portletmode="articleAttri"><img border="0" style="vertical-align:middle;" src="/_visitcountdisplay?siteId=23&type=3&articleId=205982&dispMode=2" /></span></span> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="article" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td class="article" valign="top"> <span frag="面板115"><span frag="H口115" portletmode="articleAttri"><p><br /></p><p style="font-size:16px;text-align:justify;line-height:2em;">不久前,益普索公司发布了关于“普通民众是否认q国家正走在正的道\上”的调查报告Q数据显C,在中国有91%的受访者的{案是肯定的Q而在英国、法国这个数据分别是21%?0%?/p><p><br /></p><p style="font-size:16px;text-align:justify;line-height:2em;">q去40q_中国获得了D世瞩目的发展Q一条“中国经验”就是——“趋利避害”,x们对西方d的全球化采取了趋利避害的态度Q融入了l济全球化,拒绝了政d球化。在l济全球化中Q又Ҏ中国的国情,大胆推动l济攚wQ但对资本市场的开N取了谨慎的态度Q这U趋利避害中国避免了金融危机?/p><p><br /></p><p style="font-size:16px;text-align:justify;line-height:2em;">对待互联|也是一h法。中国采取民本主义的态度Q聚焦人民的生zL便利。中国的态度是认为新技术革命是不可L的历史大潮,我们大胆拥抱它Q然后在发展q程中,解决各种问题和挑战?/p><p><br /></p><p style="font-size:16px;text-align:justify;line-height:2em;">面对全球化大潮,我认为应该借鉴中国d的民本主义和“趋利避害”等智慧Q推动共商共建共享的全球ȝ模式。“一带一路”是一个很好的倡议Q我们欢q西方国家更多地加入q来?/p><p><br /></p><p><br /></p><p><br /></p></span></span> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td valign="top" width="99"></td> </tr> </tbody> </table> <div class="clear"></div> </div> </div> <div class="foot"> <div frag="面板12"> <div frag="H口12"> <div class="articlecontent " > 复旦大学中国研究院|版权所有|上v市杨区邯郸?20P光华gLQ? </div> </div> </div> </div><script type="text/javascript">$(function(){ $(".nav-item").find(".item-name").each(function () { var _val = $(this).text(); var _text = $(this).html(); $(this).html(_text.replace(" ","<br/>")); }); });</script> <a href="http://www.uetslx.tw/"><span class="STYLE1">㽭6ʮ1ͼ</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html> <image src="/_visitcount?siteId=23&type=3&articleId=205982" style="display:none" width="0" height="0"></image>